ลักษณะพื้นฐานของ Big Data กับชุดข้อมูลที่สำคัญมาก ๆ ในยุคเทคโนโลยี

ลักษณะพื้นฐานของ Big Data กับชุดข้อมูลที่สำคัญมาก ๆ ในยุคเทคโนโลยี

Big Data ในยุคที่เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการใช้ชีวิตรวมถึงในเชิงธุรกิจ ทำให้ผู้ที่ครอบครองข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไว้ได้มากที่สุดมีโอกาสที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้มาช่วยเหลือธุรกิจในบริบทที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม โดยชุดข้อมูลที่บริษัทใหญ่ ๆ ต้องการนั้นเรียกกันว่า Big Data เป็นชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและไม่สามารถวัดค่าความใหญ่โตของข้อมูลนี้ได้เพราะสามารถเพิ่มขึ้นได้เสมอหากผู้คนยังมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือเทคโนโลยีอยู่นั่นเอง หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเจ้า Big Data นี้คืออะไร เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าชุดข้อมูลขนาดใหญ่นี้กัน ลักษณะพื้นฐานของ Big Data ชุดข้อมูลที่สำคัญในยุคเทคโนโลยี Big Data เป็นชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและไม่สามารถวัดค่าความใหญ่โตของข้อมูลนี้ ลักษณะพื้นฐานของ Big Data ชุดข้อมูลที่สำคัญในยุคเทคโนโลยีโดยปกติและวจะแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะด้วยกัน แต่ครั้งนี้เราจะมาคัดกรองข้อมูลให้ละเอียดมาขึ้นและมีคุณภาพเวลาที่นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้งานจะได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเอง โดยลักษณะแรกที่ข้อมูลขนาดใหญ่นี้ต้องมีคือ 1. Volume ปริมาณของข้อมูลที่ต้องมีมาก ซึ่งต้องมีมากพอที่จะนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์และนำมาใช้งานได้จริง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับอายุ เพศ ควรเก็บข้อมูลจากคนที่มีสิ่งเหล่านี้เหมือนกันในปริมาณที่มากเพียงพอให้นำมาวิเคราะห์ 2….

Read More