Asus RT-AX86U ได้รับการยอมรับว่าเป็นเราเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเล่นเกมที่รองรับ Wi-Fi 6

Asus RT-AX86U ได้รับการยอมรับว่าเป็นเราเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเล่นเกมที่รองรับ Wi-Fi 6

Asus RT-AX86U เป็นเราเตอร์รุ่นหใม่ที่สามารถรองรับ 802.11ax หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ Wi-Fi 6 ที่มีคุณสมบัติใหม่อย่าง 1024-QAM และ OFDMA ที่ทำให้เครือข่ายภายในบ้านเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยAsus RT-AX86Uเป็นเราเตอร์แบบดูอัลแบนด์ AX5700 ซึ่งหมายความว่ารองรับ Wi-Fi 6 และความเร็วทางทฤษฎีสุงสุดจากแถบความถี่ 2.4 และ 5 GHz ที่รวมกันได้ถึง 5,700 Mbps หรือ 5.7 Gbps นอกจากนี้ยังมีพอร์ต WAN ขนาด 2.5 Gbps ที่ช่วยให้สามารถรับความเร็วแบบมีสายได้รวมถึงรองรับการเชื่อมต่อ 4×4 MU-MIMO บนย่านความถี่ 5GHz ซึ่งช่วยให้จัดการอุปกรณ์หลายเครื่องพร้อมกันได้ง่ายขึ้นหรือรวมการรับส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ที่ใช้เสาอากาศหลายตัว…

Read More